Här hittar du som haft utlägg för Skeppslaget blanketter för redovisning

Här finns två olika en för utlägg för Biscaya och en för övriga utlägg

Här finns

www.stockholmsscoutskeppslag.ssf.scout.se/bilder/Utlaggbiscaya.pdf

www.stockholmsscoutskeppslag.ssf.scout.se/bilder/Utlagg.pdf

Några tips från kassören

www.stockholmsscoutskeppslag.ssf.scout.se/bilder/Kvittotips