KALLELSE TILL

ORDINARIE SKEPPSLAGSMÖTE

ONSDAGEN DEN 21 MARS 2018

Härmed kallas representanter från varje kår och distrikt till Stockholms Scoutskeppslags ordinarie skeppslagsmöte.

Plats: Stockholms scoutdistrikts kansli, Fridhemsgatan 8. Tid: Onsdagen den 21 mars 2018 kl 19.00 (fika och mingel från klockan 18.30).

Deltagare: Enligt stadgarna äger tre representanter från varje kår och distrikt rösträtt. Vi hälsar naturligtvis också alla Skeppslagets ledare välkomna.

Förutom årsmötet kommer vi att få veta en del om hur och var man söker bidrag. Snack från Norra Lidingö kommer och berättar det.

Hjärtligt välkomna önskar Skeppslagets styrelse.

Bifogas: Förslag till dagordning Propositioner Verksamhetsberättelse

Bokslut2017
www.stockholmsscoutskeppslag.ssf.scout.se/bilder/Bokslut2017.pdf

Proposition1 Medlemsavgift
www.stockholmsscoutskeppslag.ssf.scout.se/bilder/Proposition1.pdf

Proposition2 Förslag till stadgeändring
www.stockholmsscoutskeppslag.ssf.scout.se/bilder/Proposition2.pdf