Sjöscoutdagen 2018

Sjöscoutdagen blir 24 mars, läs mer i Inbjudan till Sjöscoutdagen

Vindalsöbokningar

Nu bokar du Vindalsö hos Åsa Neumann asa.neumann#bahnhof.se (svarar kvällstid) eller tel 073 993 29 20. Nycklar hämtas hos Scouternas kansli som tidigare.

Bokning kan göras tidigast 2 kalenderår i förväg från och med 1 sep. Det innebär att man nu kan boka tider 2018 eller 2019, och att bokningar för 2020 öppnar 2018-09-01.

Arbetshelger på Vindalsö 2018

Se mer info på Arbetshelgen